Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS8108

  • Đầu đọc 2D Imager
  • Mẫu quét 1,280 x 960 pixels
  • Đọc mã vạch 2D trên nhãn decal và màn hình Tablet, Smartphone
  • Cho phép rơi từ độ cao 1.8m và hỗ trợ IP42