Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS8108

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS8108:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS8108
* Sửa chữa các lỗi về Sensor DS8108
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS8108
* Sửa chữa các lỗi khác