Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS2208

  • Đầu đọc 2D Imager
  • Khả năng đọc khi di chuyển 13cm/giây
  • Đọc mã vạch 2D trên nhãn decal và màn hình Tablet, Smartphone
  • Cho phép rơi từ độ cao 1.5m