Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS2208

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS2208:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS2208
* Sửa chữa các lỗi về Sensor DS2208
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS2208
* Sửa chữa các lỗi khác