Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3608-SR

  • Đầu đọc 1D Linear Imager
  • Cho phép rơi từ độ cao 2.4m
  • Hỗ trợ cấu hình đầu đọc và hỗ trợ IP67