Máy đọc mã vạch Zebra DS4308

  • Đầu đọc 2D Imager
  • Khả năng đọc khi di chuyển 76.2cm/giây
  • Đọc mã vạch trên màn hình thiết bị di động như Tablet, Smartphone
  • Cho phép rơi từ độ cao 1.8m