Sửa chữa Máy đọc mã vạch Zebra DS4308

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Zebra DS4308:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS4308
* Sửa chữa các lỗi về Sensor DS4308
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS4308
* Sửa chữa các lỗi khác