Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3608-SR

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3608-SR:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra LI3608-SR
* Sửa chữa các lỗi về Sensor LI3608-SR
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI3608-SR
* Sửa chữa các lỗi khác