Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS3608-HP

  • Đầu đọc 2D Imager
  • Mẫu quét 1,280 x 960 pixels
  • Đọc mã vạch tốc độ cao và khoảng cách đọc xa đến 2.1m
  • Đọc OCR, mã vạch 2D trên nhãn decal và màn hình Tablet, Smartphone
  • Cho phép rơi từ độ cao 2.4m và hỗ trợ IP67