Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS3608-HP

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-HP:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS3608-HP
* Sửa chữa các lỗi về Sensor DS3608-HP
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3608-HP
* Sửa chữa các lỗi khác