Phần mềm quản lý trình chiếu Navori QL

Navori QL là giải pháp phần mềm toàn diện cho việc Quản lý trình chiếu tập trung. 

 
 Quản lý Nội Dung:
   - Nội dung hiển thị thông minh thông qua việc sử dụng AI, Data Driven, Tag, Schedule, và Triggers.
   - Tích hợp sẵn việc thiết kế Template dể sử dụng và tùy chỉnh 

 Máy Chủ Bảo mật và thiết kế mở: 

   - Bảo mật cao với chứng chỉ an ninh hàng đầu.

   - Kiến trúc mở: có API sẵn cho Server và Player 

 Phát Nội Dung đến 8K và Đáng Tin Cậy:
   - Sử dụng trình phát độc quyền và đồng bộ đa máy chơi.
   - Đảm bảo phát đến 8K và hoạt động 24/7/365.
 LinH Hoạt về Phần Cứng và Lưu Trữ:
   - Hỗ trợ tất cả các nền tảng máy phát và lựa chọn lưu trữ đám mây hoặc tự lưu trữ.
 Giao Diện Người Dùng Đa Dạng:
   - Quản lý thông qua Desktop, Mobile Access và REST API.
   - Hỗ trợ 37 ngôn ngữ và giao diện thân thiện với người dùng.
 Quản lý Nội Dung Dựa trên Dữ Liệu (Data-Driven):
   - Tự động hóa nội dung dựa trên dữ liệu thời gian thực và kịch bản.
 Hỗ Trợ Nhiều Định Dạng Phương Tiện:
   - Tất cả các định dạng phổ biến từ hình ảnh đến video và IPTV.
   - Hỗ trợ nhiều cấu hình màn hình và phát đồng thời nhiều nội dung HD.