Phần mềm OneES PDA Kiểm Kê Hàng Hóa

Phần mềm OneES PDA giải pháp sử dụng máy kiểm kho PDA cầm tay

- Kiểm Kê tài sản

- Kiểm kê hàng hóa, check giá

- Nhập/Xuất hàng hóa

- Đóng gói hàng hóa

- Kiểm tra hàng xuất

- Giao nhận hàng hóa