Phần mềm Ivanti Velocity Voice

Ivanti Velocity Voice (Speakeasy) là một ứng dụng di động tập trung vào hoạt động, được thiết kế để tối ưu hóa năng suất của người làm công việc nhiệm vụ trong quá trình xử lý đơn hàng. Khi đơn đặt hàng đến, các thành viên trong nhóm sử dụng hệ thống hướng dẫn bằng giọng nói để tự động kết nối với hệ thống quản lý kho, tạo ra một quá trình làm việc hiệu quả và chính xác.

 

**Tính Năng và Lợi Ích:**
- Quá trình tích hợp và triển khai nhanh chóng, dưới 30 ngày.
- Tăng độ chính xác và an toàn trong quá trình xử lý đơn hàng.
- Tăng năng suất lên đến 25%, giúp giảm thời gian thực hiện công việc.
- Thư viện ngữ pháp có thể tùy chỉnh, tạo sự linh hoạt cho người sử dụng.
- Hoạt động tốt với bất kỳ kết hợp phần cứng Zebra nào, bao gồm tai nghe và máy quét vòng.

**Khả Năng Chính:**
- Tương thích với bất kỳ hệ thống backend, TE hoặc web nào, giúp kết nối linh hoạt.
- Không đòi hỏi thay đổi WMS hoặc máy chủ phụ trợ, giảm công đoạn triển khai.
- Hỗ trợ cho hơn 50 ngôn ngữ, đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình sử dụng ứng dụng.
- Khuyến khích việc sử dụng tai nghe và máy quét vòng Zebra để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.