Phần mềm quản lý thiết bị SOTI MobiControl

- SOTI MobiControl giải pháp quản lý di động hàng đầu, mang lại sự linh hoạt và hiệu suất.
- Quản trị Thiết Bị Tập Trung: Tạo kiểm soát toàn diện về thiết bị, quản lý dữ liệu chi tiết, cài đặt/update/upgrade từ xa.
- Bảo Mật: Cài đặt chứng chỉ và chính sách bảo mật, yêu cầu mật khẩu mạnh, mã hóa ổ cứng, kiểm soát hoàn toàn thiết bị.
- Hỗ Trợ Từ Xa: Khả năng hỗ trợ từ xa cho IT Help Desk, chụp màn hình, tạo ticket bằng 1 phím bấm.
- Hỗ trợ đa dạng thiết bị và tính năng chuyên dụng như track vị trí, kiểm soát gói data.