Phần mềm Navori Aquaji

Navori AQUAJI là một phần mềm phân tích dựa trên camera dành cho các nhà bán lẻ và mọi không gian công cộng.
Phần mềm phân tích đặc điểm của khách hàng, trải nghiệm của khách hàng và sự tương tác.

NAVORI AQUAJI tạo ra dữ liệu chính xác và chỉ số hiệu suất (KPI) về:

 - Lưu lượng người trong khu vực
 - Thời gian chờ đợi
 - Thời gian tương tác hiển thị và tỷ lệ chuyển đổi
 - Đếm phương tiện di chuyển và nhiều hơn nữa.