Máy Kiểm Kho Zebra MC55E0

  • Đầu đọc 2D Imager
  • Hệ điều hành Windows Mobile 6.5
  • Màn hình 3.5 inch VGA
  • Bộ nhớ 512MB RAM / 2GB Flash ROM
  • Cho phép rơi từ 1.8m và Hỗ trợ chuẩn IP64