Máy Kiểm kho Zebra MC32N0

  • Đầu đọc 1D Laser hoặc 2D Imager (Tùy chọn)
  • Hệ điều hành WinCE 7.0 hoặc Android 4.1
  • Màn hình 3 inch TFT (320 x 320)
  • Bộ nhớ 512MB RAM / 2GB Flash ROM (Tùy chọn: 1GB RAM / 4GB Flash ROM)
  • Cho phép rơi từ 1.2m và Hỗ trợ chuẩn IP54