Máy Kiểm kho Zebra MC55A0

  • Đầu đọc 1D Laser hoặc 2D Imager (Tùy chọn)
  • Hệ điều hành Windows Mobile 6.5
  • Màn hình 3.5 inch VGA
  • Bộ nhớ 256MB RAM / 1GB Flash ROM
  • Cho phép rơi từ 1.8m và Hỗ trợ chuẩn IP64