Máy đọc mã vạch Honeywell 1450g

  • Đầu đọc 2D Imager
  • Khả năng đọc khi di chuyển 10cm/giây
  • Đọc mã vạch trên màn hình thiết bị di động như Tablet, Smartphone
  • Cho phép rơi từ độ cao 1.5m