Sửa chữa Máy đọc mã vạch Honeywell 1450g

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch Honeywell 1450g:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1450g
* Sửa chữa các lỗi về Sensor 1450g
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1450g
* Sửa chữa các lỗi khác