Máy đọc mã vạch Honeywell 1900gHD

  • Đầu đọc 2D Imager
  • Đọc được mã vạch 2D dung lượng lớn/mật độ dày, độ phân giải thấp, mờ,…
  • Khả năng đọc khi di chuyển 610cm/giây
  • Đọc được mã vạch trên màn hình thiết bị di động như Tablet, Smartphone
  • Cho phép rơi từ độ cao 1.8m