Sửa Chữa Máy Pos FEC

 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Tính Bán Hàng (POS) FEC AP-3665:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC AP-3665, Ổ cứng HDD, SSD, Ổ cứng M.2 AP-3665
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng AP-3665
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS AP-3665
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC AP-3665
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC PP-9645C:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC PP-9645C, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) PP-9645C
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng PP-9645C
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS PP-9645C
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC PP-9645C
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC PP-9635A:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC PP-9635A, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy PP-9635A
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng PP-9635A
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS PP-9635A
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC PP-9635A
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC PP-9635C:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC PP-9635C, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy PP-9635C
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng PP-9635C
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS PP-9635C
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC PP-9635C
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC MegaPOS Lite:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC MegaPOS Lite, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy MegaPOS Lite
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng MegaPOS Lite
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS MegaPOS Lite
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC MegaPOS Lite
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC PP-9105:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC PP-9105, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy PP-9105
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng PP-9105
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS PP-9105
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC PP-9105
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Tính Bán Hàng (POS) FEC PP-1455:
 • * Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC PP-1455, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy PP-1455
 • * Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng PP-1455
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS PP-1455
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC PP-1455
 • * Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á