Sửa Chữa Máy tính bán hàng (POS) FEC MegaPOS Lite

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC MegaPOS Lite:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC MegaPOS Lite, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy MegaPOS Lite
* Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng MegaPOS Lite
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS MegaPOS Lite
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC MegaPOS Lite
* Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác