Sửa Chữa Máy tính bán hàng (POS) FEC PP-9105

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) FEC PP-9105:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC PP-9105, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy PP-9105
* Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng PP-9105
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS PP-9105
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC PP-9105
* Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác