Sửa Chữa Máy Tính Bán Hàng (POS) FEC AP-3665

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Tính Bán Hàng (POS) FEC AP-3665:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC AP-3665, Ổ cứng HDD, SSD, Ổ cứng M.2 AP-3665
* Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng AP-3665
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS AP-3665
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC AP-3665
* Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác