Sửa Chữa Máy Tính Bán Hàng (POS) FEC PP-1455

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Tính Bán Hàng (POS) FEC PP-1455:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS FEC PP-1455, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy PP-1455
* Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng PP-1455
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS PP-1455
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard FEC PP-1455
* Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác