Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Honeywell 1950gHD

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Honeywell 1950gHD:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1950gHD, 1950gHD
* Sửa chữa các lỗi về Sensor 1950gHD
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1950gHD
* Sửa chữa các lỗi khác Honeywell 1950gHD