Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Honeywell 1950g

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Honeywell 1950g:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1950g
* Sửa chữa các lỗi về Sensor 1950g
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1950g
* Sửa chữa các lỗi khác