Máy Đọc Mã Vạch Honeywell 1950gHD

  • 1950gHD Đầu đọc 2D Imager
  • Đọc được mã vạch 2D mật độ dày, độ phân giải thấp, mờ,…
  • Cho phép rơi từ độ cao 1.8m
  • Khả năng đọc khi di chuyển 400cm/giây