Máy Kiểm kho Zebra TC8000

  • Đầu đọc 1D Laser hoặc 2D Imager (Tùy chọn)
  • Hệ điều hành Android 4.4.3 KitKat
  • Màn hình 4 inch TFT LCD
  • Bộ nhớ 1GB RAM / 4GB Flash ROM (Tùy chọn 8GB Flash)
  • Cho phép rơi từ 1.8m – 2.4 và Hỗ trợ chuẩn IP6