Máy Kiểm Kho Honeywell Dolphin 6110

  • Đầu đọc 2D Imager
  • Hệ điều hành Window CE6.0/WEH 6.5.3
  • Màn hình 2.8 inch QVGA và Bàn phím 28 phím
  • Bộ nhớ 512MB RAM / 512MB Flash ROM
  • Cho phép rơi từ 1.2m và Hỗ trợ chuẩn IP54