Màn hình hiển thị giá

  • Màn hình hiển thị giá LCM, 2 dòng x 20 ký tự
  • Giao tiếp USB
  • Tich hợp mặt sau FEC POS
  • Màn hình VFD, 2 dòng x 20 ký tự
  • Giao tiếp RS232C
  • Màn hình hiển thị giá VFD, 2 dòng x 20 ký tự
  • Giao tiếp USB, RS232
  • Tich hợp ống Pole dựng cao và xoay
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á