Màn hình hiển thị giá Wincor BA63

  • Màn hình VFD, 2 dòng x 20 ký tự
  • Giao tiếp RS232C