Màn Hình Hiển Thị Giá FEC LCM

  • Màn hình hiển thị giá LCM, 2 dòng x 20 ký tự
  • Giao tiếp USB
  • Tich hợp mặt sau FEC POS