Màn hình hiển thị giá FEC FV-2029U

  • Màn hình hiển thị giá VFD, 2 dòng x 20 ký tự
  • Giao tiếp USB, RS232
  • Tich hợp ống Pole dựng cao và xoay