Két đựng tiền, Hộc đựng tiền

  • Hỗ trợ 05 x khay tiền giấy cố định
  • Hỗ trợ thêm 04 x khay tiền giấy chỉnh từ hộc tiền xu
  • Giao tiếp RJ12
  • Hỗ trợ 05 x khay tiền giấy cố định
  • 08 x khay xu có thể chỉnh thành 04 x khay tiền giấy
  • Giao tiếp RJ11
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á