Hộc đựng tiền S.N.System KA410

Hỗ trợ 05 x khay tiền giấy cố định

Hỗ trợ 02 x khay lớn tương 04 x khay tiền giấy     

Giao tiếp RJ11