Hộc đựng tiền Wincor KA11

  • Hỗ trợ 05 x khay tiền giấy cố định
  • Hỗ trợ thêm 04 x khay tiền giấy chỉnh từ hộc tiền xu
  • Giao tiếp RJ12