Hộc đựng tiền FEC C420A

  • Hỗ trợ 05 x khay tiền giấy cố định
  • 08 x khay xu có thể chỉnh thành 04 x khay tiền giấy
  • Giao tiếp RJ11