Cân Điện Tử, Nhãn Điện Tử

 • Digi ESL cập nhật giá, thông tin mặt hàng nhanh, linh hoạt
 • Công nghệ E-Paper với 03 x Màu + LED Flashing
 • Kích cỡ ESL đa dạng từ 2.13 đến 7.5 inch
 • Công nghệ quản lý/cập nhật bằng sóng RF dạng Access Point
 • Hỗ trợ quản lý tập trung từ xa
 • Nhãn Digi PriceTag dùng nhu cầu ESL cơ bản với giá rẻ
 • Công nghệ Segment LCD
 • Kích cỡ 1.58 inch và 2.23 inch
 • Công nghệ quản lý/cập nhật bằng sóng RF dạng Access Point
 • Hỗ trợ quản lý tập trung từ xa
 • Thiết bị cập nhật và quản lý Nhãn điện tử (ESL) Digi qua sóng RF
 • Công nghệ hoạt động kiểu Access Point
 • Không giới hạn số lượng ESL kết nối
 • Hỗ trợ quản lý tập trung từ xa
 • Tự động nhận dạng và hiển thị mặt hàng đặt trên cân
 • Trọng lượng 15Kg và 30Kg
 • Màn hình LCD Màu, Cảm ứng, 12.1 inch
 • Camera nhận dạng với tốc độ đọc 30 frame/s
 • Tốc độ in tối đa: 150mm/s
 • Giao tiếp chuẩn: USB, RS232, Ethernet
 • Hỗ trợ quản lý tập trung từ xa
 • Trọng lượng 15Kg và 30Kg
 • Màn hình hoạt động: LCD Màu, 7 inch, Cảm ứng
 • Màn hình hiển thị: LCD Màu, 7 inch
 • Tốc độ in tối đa: 150mm/s
 • Giao tiếp chuẩn: USB + Ethernet
 • Bàn phím dưới
 • Tùy chọn tích hợp: Nhãn điện tử, Đầu đọc NFC, Cutter
 • Hỗ trợ quản lý tập trung từ xa
 • Hỗ trợ in Tiếng Việt có dấu
 • Trọng lượng 15Kg và 30Kg
 • Màn hình hoạt động: LCD Màu, 7 inch, Cảm ứng
 • Màn hình hiển thị khách hàng: LCD Màu, 7 inch
 • Tốc độ in tối đa: 150mm/s
 • Giao tiếp chuẩn: USB + Ethernet
 • Bàn phím phía trên
 • Tùy chọn tích hợp: Nhãn điện tử, Đầu đọc NFC, Cutter
 • Hỗ trợ quản lý tập trung từ xa
 • Hỗ trợ in Tiếng Việt có dấu
 • Thuộc dòng sản phẩm SM-500MK4
 • Trọng lượng 15Kg và 30Kg
 • Màn hình LCD 16 x 134 dots
 • Tốc độ in tối đa: 150mm/s
 • Giao tiếp chuẩn: RS232 + Ethernet
 • Bàn phím phía dưới
 • Trọng lượng 15Kg và 30Kg
 • Màn hình LCD 202 x 32 pixels
 • Tốc độ in tối đa: 105mm/s
 • Giao tiếp chuẩn: RS232 + Ethernet
 • Bàn phím phía dưới
 • Trọng lượng 1.5Kg, 3Kg, 6Kg, 15Kg và 30Kg
 • Màn hình LCD hiển thị trọng lượng cân
 • Giao tiếp chuẩn: RS232C
 • Chức năng cân kiểm tra, trừ bì
 • Trọng lượng 60Kg, 150Kg, 300Kg, 600Kg
 • Màn hình LCD hiển thị trọng lượng cân
 • Giao tiếp chuẩn: RS232C
 • Chức năng cân kiểm tra, trừ bì
 • Bàn cân (Scales Platform) nhỏ gọn
 • Trọng lượng 60Kg, 150Kg, 300Kg, 600Kg
 • Màn hình LCD hiển thị trọng lượng cân
 • Giao tiếp chuẩn: RS232C
 • Chức năng cân kiểm tra, trừ bì
 • Bàn cân Stainless steel chuyên dùng cho môi trường thủy sản
 • Trọng lượng 60Kg, 150Kg, 300Kg, 600Kg
 • Màn hình LCD hiển thị trọng lượng cân
 • Giao tiếp chuẩn: RS232C, USB 2.0
 • Chức năng cân kiểm tra, trừ bì, tích lũy, đếm
 • Hỗ trợ 04 x Loại đơn vị tính: g, kg, lb, pcs
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á