Màn hình trình chiếu quảng cáo Digi Enchant 10.1

Màn hình trình chiếu quảng cáo Digi Enchant 10.1 inch

Tùy chọn màn hình IPS một mặt (EC-1011) hoặc hai mặt EC-1012)

Kháng nước và bụi chuẩn IP68.

Hỗ trợ quản lý chuyển tiếp quảng cáo từ xa tối ưu .