Thiết bị ESL Digi IB-3700

Thiết bị ESL Digi IB-3700 cập nhật và quản lý Nhãn điện tử Digi qua sóng RF     

Công nghệ hoạt động kiểu Access Point 

Tầm phủ sóng 2,827m2 (tùy môi trường)

Hỗ trợ quản lý tập trung từ xa