Thiết Bị ESL Base Station Digi IB-3500

  • Thiết bị cập nhật và quản lý Nhãn điện tử (ESL) Digi qua sóng RF
  • Công nghệ hoạt động kiểu Access Point
  • Không giới hạn số lượng ESL kết nối
  • Hỗ trợ quản lý tập trung từ xa