Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS3608-ER

  • Đầu đọc 2D Imager
  • Mẫu quét 1,280 x 800 pixels
  • Khoảng cách đọc xa đến 21.4 m
  • Đọc mã vạch 2D trên nhãn decal và màn hình Tablet, Smartphone
  • Cho phép rơi từ độ cao 2.4m và hỗ trợ IP67