Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS3608-SR

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS3608-SR:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS3608-SR
* Sửa chữa các lỗi về Sensor DS3608-SR
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS3608-SR
* Sửa chữa các lỗi khác