10.11.2020

Hệ thống rạp Nhà hàng McDonald Việt Nam ứng dụng giải pháp Navori do Việt Á phân phối trình chiếu Media

10.11.2020

Hệ thống rạp chiếu phim của CJ CGV ứng dụng giải pháp Navori do Việt Á phân phối trình chiếu Media (Hình