04.11.2020

Với sự phát triển và ứng dụng thanh toán không tiếp xúc ở càng nhiều nơi trên Thế Giới, hơn 16 triệu thiết bị đầu cuối POS được chuẩn hóa NFC đã sẵn sàng được đáp ứng cho nhu cầu thanh toán trong năm nay.