Khi sử dụng máy quét mã vạch cho các barcode tiếng việt có dấu bị lỗi font, không đọc được các QR code tiếng việt. Việt Á hướng dẫn đọc mã vạch tiếng việt có dấu unicode trên các máy đọc mã vạch Honeywell:

 

B1, Quét mã cấu hình SET SCANNER TO READ QR CODE để mở chức năng đọc mã vạch tiếng việt có dấu cho Honeywell 1950gHD, 1950gSR,  1470G, 1450G, HF680 :

 

- Setup cho Honeywell HF680


Set Usb Serial,Enter key, Unicode…
 Quét mã vạch tiếng việt cho Honeywell HF680


- Setup cho Honeywell 1950gHD, 1950gSR,  1470G, 1450G


Set Usb Serial,Enter key, Unicode…
quét mã vạch tiếng việt có dấu cho Honeywell 1950gHD, 1950gSR,  1470G, 1450G


 

B2, Cài đặt và cấu hình SmartWedgeLite

Tải xuống

 
- Sau khi cài đặt SmartWedgeLite add COM port máy Honeywell 1950gHD, 1950gSR,  1470G, 1450G, HF680

Đọc mã vạch tiếng việt có dấu Honeywell

 


- Chọn add Com port : Chọn Com Port nhận thiết bị, Baud rate : 115200

Đọc mã vạch tiếng việt có dấu Honeywell

 

- Biểu tượng chuyển sang màu xanh kết nối thành công
    
Nếu không rõ COM thiết bị có thể kiểm tra trong Device Manager

 

 

- Sau khi kết nối thành công, vào Options cấu hình tùy chọn UTF-8 

Đọc mã vạch tiếng việt có dấu cho máy Honeywell 1950gSR, 1950gHD, 1470,

Chúc bạn thành công. Nếu cần thêm trợ giúp hãy liên hệ kỹ thuật Việt Á để được hướng dẫn chi tiết.