Cấu hình mạng IP cho PC Scale - cân điện tử in tem nhãn DIGI SM 5300, DIGI SM 6000 

 

1, Trên màn hình cân điện tử, chọn phím MENU ảo hoặc thao tác trên bàn phím vật lý để vào menu setup:

- Nút MENU ảo trên màn hình

- Ấn lần lượt 2 phím  trên bàn phím vật lý

 

2, Sau khi vào menu cấu hình của cân, chọn MAINTENANCE

 

3, Tiếp tục chọn MAINTENANCE

 

4, Chọn Scale IP để vào cấu hình IP cho cân SM5300

 

5, Đặt lại IP theo nhu cầu sửa đổi và chọn Save để Lưu.

 

Sau khi Lưu hoàn tất, cân SM5300 sẽ nhận lại địa chỉ IP theo cấu hình vừa cài đặt.