Hướng dẫn tạo phím tắt menu sản phẩm - Preset Key PLU trên màn hình cân điện tử DIGI Nhật SM5300, SM6000.

 

1, Trên màn hình cân điện tử, chọn phím MENU ảo hoặc thao tác trên bàn phím vật lý để vào menu setup:

- Nút MENU ảo trên màn hình

- Ấn lần lượt 2 phím  trên bàn phím vật lý

 

2, Sau khi vào menu cấu hình của cân, chọn PROGRAMMING

 

3, Tiếp tục chọn PRESET KEY để vào modun tạo phím tắt cho sản phẩm

 

4, Chọn PRIMARY KEY để tạo phím tắt ở màn hình chính.

 

5, Tại tab LAYOUT GROUP 0/PRIMARY

  - CURRENT PRESET GROUP : Chọn đúng nhóm hàng cần tạo phím tắt

  - Chọn PLU : để thêm mã PLU cho phím tắt. 

 

  - Nhấn số 0 bên cạnh PLU để vào danh sách PLU, tìm và chọn PLU cân cần tạo phím tắt

 

6, Sau khi chọn đúng mã sản phẩm - PLU cần tạo, chọn vào ô đang trống để thêm.

 

6, Trở lại giao diện cân để kiểm tra phím tắt - PRESET KEY vừa tạo.

 

Hoàn thành tạo phím tắt cho sản phẩm PLU của cân điện tử PC Scale DIGI SM5300, DIGI SM6000